maanantai 11. huhtikuuta 2016

Ongelmallinen ympärileikkaus

Suomessa ei ole vieläkään lakia, joka säätelisi ei-lääketieteellisin perustein pojille tehtävää ympärileikkausta (rituaalinen ympärileikkaus). Näin siitä huolimatta, että asiaa selvitellyt sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä laati tätä koskevan lakiluonnoksen jo 13 vuotta sitten. Lainsäädännön puuttuessa kiistoja joudutaan ratkomaan oikeudessa ennakkopäätösten varassa.

Korkein oikeus (KKO) on hyväksynyt uskonnollisista syistä pojille tehtävän ympärileikkauksen, jos se tehdään asianmukaisesti. Ympärileikkauksen tekijän ei tarvitse olla lääkäri, toisin kuin STM:n työryhmä on esittänyt. Tuoreimmassa päätöksessään KKO katsoo, että alaikäiselle tehtävään toimenpiteeseen tarvitaan kuitenkin molempien huoltajien suostumus.

Ympärileikkaus yhdistetään yleensä juutalaiseen uskontoon, mutta harva tulee ajatelleeksi, että se kuuluu myös profeetta Muhammadin ohjeistamaan islamilaiseen elämäntapaan. Näin ollen asia ei ole Suomenkaan oloissa vähäpätöinen islamilaisista maista suuntautuvan maahanmuuton vuoksi.

Uskonnollisista syistä tehtävä poikien ympärileikkaus on siis Suomessa tietyin edellytyksin sallittu, vaikkei sitä koskevaa lakia olekaan. Tyttöjen ympärileikkaus tai oikeammin sukuelinten silpominen sitä vastoin on Suomen lainsäädännössä pahoinpitelyrikoksena rangaistava teko.

Kaikki eivät hyväksy poikien ja tyttöjen erilaista kohtelua tässä asiassa, vaikka toimenpiteen luonne ja perustelut ovat erilaiset. Tyttöjen kohdallahan kyse on ennen muuta kulttuurisista syistä tapahtuvasta seksuaalisuuden kontrolloinnista. Ympärileikkaukseen kriittisesti suhtautuvien mielestä on aina tuomittavaa, jos puolustuskyvyttömän lapsen sukuelimiin kajotaan muista kuin puhtaasti lääketieteellisistä syistä.

STM:n työryhmä kuuli asiassa myös uskonnollisia yhteisöjä. Odotetusti juutalaiset ja muslimit puolustivat poikien ympärileikkausta uskontoon ja kulttuuriin kuuluvana tapana, josta ei aiota luopua. Myös luterilainen ja ortodoksinen kirkko tähdensivät uskontojen oikeuksia – lasten oikeuksien kustannuksella. Jälkimmäisistä yksinkertaisesti vaiettiin.

Lakiluonnoksen (2003) mukaan alle 18-vuotiaan pojan rituaalisen ympärileikkauksen saa tehdä vain lääkäri, ja toimenpide edellyttää molempien huoltajien kirjallista suostumusta. Poikaa on kuultava asiassa ja informoitava ympärileikkauksen vaikutuksista. Leikkausta ei saa tehdä vastoin pojan ilmaisemaa tahtoa, jos hän on sen ikäinen, että kykenee ymmärtämään ympärileikkauksen merkityksen.

Juutalaisuudessa ja islamissa poikien ympärileikkaus tehdään kahdeksan päivän ikäisenä, islamissa viimeistään ennen puberteettia. Lakiluonnos ei siis käytännössä olisi tarjonnut riittävää suojaa toimenpiteen kohteelle. Lastensuojelun säädökset ovat 13:n viime vuoden aikana tiukentuneet, joten laki ympärileikkauksista vaatisi nyt uuden valmistelun.

STM:n työryhmän muistio (2003)

Ei kommentteja: