Ortodoksien väestötilastot

Tällä sivulla esitellään Suomen ortodoksisen kirkon väestötilastoja vuosilta 1990–2016. Niistä nähdään ortodoksiseen kirkkoon liittyneiden, kirkosta eronneiden, ortodoksiksi kastettujen ja kuolleiden määrällinen kehitys sekä kirkon jäsenmäärän nettomuutos vuositasolla. Tilastotiedot 1990-luvulta on saatu ortodoksisen kirkon palvelukeskuksesta ja 2000-lukua koskevat luvut on poimittu kirkkokalentereista.

Ensimmäisessä kaaviossa näkyvät väestömuutokset 2000-luvulla. Kirkosta eronneiden määrän voimakas lisääntyminen on johtanut aluksi kirkon jäsenmäärän kasvun hidastumiseen ja lopulta jäsenmäärän vähenemiseen vuosina 2010 ja 2013–2016. Kaavioita voi suurentaa klikkaamalla.

Suomen ortodoksisen kirkon väestökehitys 2001–2016. © Mikko Junes.
Toisessa kaaviossa nähdään vastaavien väestömuuttujien kehitys 1990-luvun alusta lukien. Tuolloin kirkon jäsenmäärä kääntyi kasvuun 1950-luvun alusta saakka jatkuneen jäsenmäärän vähenemisen jälkeen. Ortodoksisen kirkon jäsenmäärä oli vuonna 1990 vajaat 56 000, ja se oli laskenut noin 23 000 hengellä neljän vuosikymmenen aikana.

Jäsenmäärän kasvu 1990-luvulla johtui ennen muuta kirkkoon liittyjien määrän voimakkaasta kasvusta. Kun liittyjien määrä saavutti nykyisen noin tuhannen hengen tason 2000-luvun vaihteessa, myös jäsenmäärän kasvu tasaantui. Kirkosta eroajien määrän käännyttyä vahvaan nousuun, myös väestönkasvu hiipui ja vaihtui väestötappioksi.

Suomen ortodoksisen kirkon väestökehitys 1990–2016. © Mikko Junes.
Kaaviosta nähdään, että kuolleiden määrä on pysytellyt koko tarkastelujakson ajan kutakuinkin samoissa lukemissa eli 700–800:n vaiheilla. Sama koskee kastettujen määrää, joka on kääntynyt merkittävään laskuun vasta viime vuosien aikana. Dramaattisia käänteitä väestökehitykseen ovat aiheuttaneet ennen muuta liittyneiden ja eronneiden määrissä tapahtuneet vaihtelut. Korkeahko kuolleisuus ja suhteellisen alhainen syntyvyys ovat kuitenkin pitkäaikaisena painolastina kirkon väestökehityksessä.

HUOM. Kaavioiden kopiointi sivuston ulkopuoliseen käyttöön ilman lupaa on kielletty. Sivuun voi kuitenkin viitata sellaisenaan. (Julkaistu 1.2.2017)

Ei kommentteja: