lauantai 13. joulukuuta 2014

Näistä en luovu

Lucian päivän aattoiltana oli Helsingissä koolla alun toistakymmentä ortodoksisen uskonnon opettajaa uuden opetussuunnitelman tiimoilta. Opettajien tarkoituksena on laatia yhdessä suunnitelma ortodoksisen uskonnon (UO) paikallisten opetussuunnitelmien pohjaksi. Perusopetuksen uudet opetussuunnitelmat tulevat voimaan vuonna 2016.

Koulujen uskonnonopetus on ollut viime vuodet julkisuudessa kovassa turbulenssissa. Paineet koko perusopetuksen uudistamiseen ovat suuria, koska oppilaat eivät tutkimusten mukaan viihdy maailman parhaaksi kehutussa peruskoulussa. Katsomusaineet ovat olleet tulilinjalla, kun on etsitty lisäresursseja uusille ideoille.

Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet ovat peruskoulun uuden opetussuunnitelman pääideoita. Eheyttämisellä pyritään eroon pirstaleisen tiedon jakamisesta ja autetaan oppilasta ymmärtämään asioiden välisiä suhteita ja riippuvuuksia. Monialaiset oppimiskokonaisuudet ovat yksi väline opetuksen eheyttämisessä.

Illan aikana pohdittiin, mitä oppilaiden laaja-alaisen osaamisen kehittäminen voisi merkitä UO-aineen opetuksessa. Laaja-alaisella osaamisella pyritään vastaamaan yhteiskunnan muutoksiin, jotta oppilaat pärjäisivät koulussa ja sen jälkeen nopeasti muuttuvassa työelämässä. Näiden yleisten tavoitteiden tulisi jotenkin näkyä myös UO-aineen opetussuunnitelmissa.

Ortodoksisen uskonnon oppiaine ei kovin helposti taivu sellaiseen akrobatiaan, mitä opetussuunnitelmatyötä junailevat virkamiehet ovat kaavailleet. Kiertävillä opettajilla ei yksinkertaisesti ole edes aikaa osallistua koulujen suunnittelutyöhön, koska oppitunnin jälkeen on kiiruhdettava jo seuraavalle koululle. Ehkäpä UO-aineen yhtenä tärkeänä tehtävänä onkin tarjota oppilaille ”turvasatama” jatkuvan muutospaineen keskellä?

Kuvan ottamisen jälkeen listaan lisättiin vielä
 maailmanuskonnot.
Illan aikana opettajia pyydettiin kirjoittamaan taululle asioita, joista ei missään nimessä olisi valmis luopumaan oman uskonnon opetuksessa. Taululle ilmaantui UO-aineen keskeisiä sisältöjä, jotka tekevät siitä juuri sen tutun ja turvallisen oman uskonnon oppiaineen.

Suunnittelutyö kuitenkin jatkuu, joten pian nähdään, mihin suuntaan asiat etenevät. Oppilaiden oikeus oman uskonnon opetukseen säilyy joka tapauksessa, sillä perusopetuslakia ei tässä yhteydessä muuteta. Opetussuunnitelmat eli opsit uudistuvat ja siihen haasteeseen UO-opettajatkin yrittävät parhaansa mukaan vastata.

Ei kommentteja: